Pomoc

Ponowne wysyłanie telekodu.

Strona logowania:

https://status.certum.pl/zmiana/auth

Do komputera musimy mieć podłączoną kartę osoby dla której potrzebujemy ponownie wysłać mail z informacją o wydaniu certyfikatu.
Pobieramy i uruchamiamy aplikację certum.jnlp (przycisk „Pobierz aplikację Certum”)
Wypełniamy Datę urodzenia, miejsce urodzenia oraz kod z obrazka

Po zalogowaniu podajemy dwukrotnie adres e-mail oraz zaznaczamy pole „Wyślij ponownie informacje o wydanym certyfikacie na adres email„ i klikamy „potwierdź dane”

Po chwili na  naszego maila dotrze informacja o wydaniu certyfikatu

Instalacja certyfikatu / Instrukcje odnowienia certyfikatu
Konfiguracja środowiska JAVA
Kwalifikowany podpis elektroniczny, a algorytm SHA-1 vs SHA-2
Płatnik: Błąd rejestracji automatycznej

Brakujący pakiet do pobrania: Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime

Starsze wersje JAVA.
Plik sterownika karty kryptograficznej.

Lokalizacje pliku sterownika dla poszczególnych centrów certyfikacji:

Certum:
C:\Windows\System32\cryptoCertum3PKCS.dll
Eurocert:
C:\Windows\System32\cmp11.dll (Windows x86)
C:\Windows\System32\cmp1164.dll (Windows x64)
KIR, PWPW:
C:\Program Files\CryptoTech\CryptoCard\CCPkiP11.dll (Windows x86)
C:\Program Files\CryptoTech\CryptoCard\CCP1164.dll (Windows x64)